หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน เมตตาแสดงพระธรรมเทศนา ณ ศาลาหลวงตาฯ บจก. เวอรีน่า วันที่ 24 มกราคม 2557

 หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ วัดป่ากุง เมตตาแสดงพระธรรมเทศนา ณ ศาลาหลวงตาฯ บจก. เวอรีน่า วันที่ 24 มกราคม 2557