พระธรรมเทศนาพ่อแม่ครูอาจารย์

ณ ศาลาหลวงตาฯ ปี 2557

01.มรดกธรรมของพระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร

02.หลวงปู่อุทัย สิริธโร 24 ม.ค. 2557

03.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ 24 ม.ค. 2557

04.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 18 เม.ย. 2557

05.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 23 พ.ค. 2557

06.หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล 6 มิ.ย. 2557

07.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 20 มิ.ย. 2557

08.หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม 14 ก.ค.57

09.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน  24 ก.ค.2557

10.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ 25 ก.ค. 2557

11.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 29 ส.ค. 2557

12.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ 15 ส.ค. 2557

13.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 29 ส.ค. 2557

14.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ 12 ก.ย. 2557

15.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 26 ก.ย. 2557

16.หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล 13 ต.ค. 2557

17.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 29 ต.ค. 2557

18.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 28 พ.ย. 2557

19.เทศน์หลวงปู่บุญมี ธัมมรโต 12 ธ.ค. 2557

20.เทศน์หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 25 ธ.ค. 2557

พระธรรมเทศนาพ่อแม่ครูอาจารย์

ณ ศาลาหลวงตาฯ ปี 2558

01.หลวงปู่อุทัย สิริธโร 10 ม.ค. 2558

02.หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโน 16 ก.พ. 2558

03.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ 1 มี.ค 2558

04.หลวงปู่บุญมี ธัมมรโต 6 มี.ค. 2558

05.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 20 มี.ค. 2558

06.พระอาจารย์สุรศักดิ์ ขันติโก 10 เม.ย. 2558

07.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 17 เม.ย 2558

08.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ 21 พ.ค. 2558

09.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 21 พ.ค. 58

10.หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม 19 มิ.ย. 58

11.หลวงปู่บุญลั่น กันโตภาโส 3 ก.ค. 58

12.หลวงพ่อสมเกียรติ ชิตมาโร ตอบปัญหาธรรมญาติโยม 3 ก.ค. 58

13.พระสุทธิธรรมโสภณ (หลวงพ่อสุทธิพงศ์ ชนุตตโม) 3 ก.ค. 58

14.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 24 ก.ค. 58

15.หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล 14 ส.ค. 58

16.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 20 ส.ค. 58 (บ่าย)

17.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 20 ส.ค. 58 (เย็น)

18.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 21 ส.ค. 58 (เช้า)

19.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ 11 ก.ย. 58

20.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 25 ก.ย. 58

21.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ 2 ต.ค. 58

22.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 22 ต.ค. 58

23.หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโณ 25 ธ.ค. 58

พระธรรมเทศนาพ่อแม่ครูอาจารย์

ณ ศาลาหลวงตาฯ ปี 2559

01.หลวงปู่อุทัย สิริธโร วันที่ 24 ม.ค. 2559

02.หลวงปู่บุญมี ธัมมรโต 24 ม.ค. 2559

03.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 24 ก.พ. 2559

04.หลวงปู่สมเกียรติ ชิตมาโร 18 มี.ค. 2559

05.หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม 3 เม.ย. 2559

06.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 22 เม.ย. 2559

07.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน เช้า 23 เม.ย. 2559

08.หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโณ 27 พ.ค. 2559

09.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 13 มิ.ย. 2559

10.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 15 ก.ค. 2559

11.หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโณ 15 ก.ค. 2559

12.หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม 5 ส.ค. 2559

13.เสียงทำวัตรเย็น + ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร + อนัตตลักขณสูตร โดยหลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม

14.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 24 ส.ค. 2559 บ่าย เทศน์อบรมพระ

15.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 24 ส.ค. 2559 เย็น

16.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 24 ส.ค. 2559 สนทนาธรรม

17.หลวงปู่บุญมี ธัมมรโต 2 ก.ย. 2559

18.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 29 ก.ย. 2559

19.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน สนทนาธรรม 29 ก.ย. 2559

20.พระอาจารย์ประหยัด ปัญญาทีโป(หลวงปู่นาย) 7 ต.ค. 59 วัดป่าถ้ำพระเทพนิมิต จ.อุดรธานี

21.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 26 ต.ค. 2559

22.หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโณ 26 ต.ค. 2559

23.หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล 3 พ.ย. 2559

24.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 24 พ.ย. 59 เทศน์ก่อนทำวัตรเย็น

25.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 24 พ.ย. 59

26.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 24 พ.ย. 59 สนทนาธรรม

27.หลวงปู่บุญมี ธัมมรโต เทศน์อบรม พนง.เวอรีน่า 1 ธ.ค. 59

28.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 20 ธ.ค. 59

29.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน สนทนาธรรม 20 ธ.ค. 59

Page 1 of 6