ภาพกิจกรรมการทำบุญประจำปี 2557

01.ภาพงานฉลองศาลาหลวงตาฯ พิธีเจริญพุทธมนต์และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

02.งานฉลองศาลาหลวงตาฯ บจก.เวอรีน่า ช่วงเช้า 25 มค 2557

03.หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล วันที่ 6-7 มิถุนายน 2557

04.หลวงตาสมหมาย อตฺตมโน วันที่ 20-21 มิถุนายน 2557

05.หลวงพ่อสุธรรม สุธรรมโม วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2557

06.หลวงตาสมหมาย อตฺตมโน วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557

07.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557

08.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ วันที่ 15 สิงหาคม 2557

09.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 29-30 สิงหาคม 2557

10.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ วันที่ 12 กันยายน 2557

11.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 26-27 กันยายน 2557

12.หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล วันที่ 13-14 ตุลาคม 2557

13.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 29-30 ตุลาคม 2557

14.ประมวลภาพกิจกรรมออกโรงทานเวอรีน่าเทศกาลกฐิน 2557

15.บจก เวอรีน่า ร่วมออกโรงทาน วัดป่ากุง จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 

16.วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557 ปฏิบัติธรรมที่วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน

17.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2557

18.หลวงปู่บุญมี ธัมมรโต วันที่ 12-13 ธันวาคม 2557

19.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 25-26 ธันวาคม 2557

ภาพกิจกรรมการทำบุญประจำปี 2558

01.งานบุญประจำปี 2558 วันที่ 10-11 มกราคม 2558

02.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558

03.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ วันที่ 1-2 มีนาคม 2558

04.หลวงปู่บุญมี ธัมมรโต วันที่ 6-7 มีนาคม 2558

05.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 20-21 มีนาคม 2558

06.พระอาจารย์สุรศักดิ์ ขันติโก วันที่ 10 เมษายน 2558

07.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 17-18 เมษายน 2558

08.บจก. เวอรีน่า ร่วมออกโรงทานวัดป่าวังเลิง จ.มหาสารคาม

09.อบรมธรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลถึงญาติที่ล่วงลับ 21-22 พฤษภาคม 2558

10.หลวงพ่อเมือง พลวัฑโฒ วันที่ 8 มิถุนายน 2558

11.วันที่ 8-9 มิถุนายน 2558 ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าแก้วชุมพล

12.หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม วันที่ 19-20 มิถุนายน 2558

13.หลวงปู่สมเกียรติ ชิตมาโร 3-4 กรกฎาคม 2558

14.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 24-25 กรกฎาคม 2558

15.หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล 14 สิงหาคม 2558

16.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 20-21 สิงหาคม 2558

17.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ 11 กันยายน 2558

18.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 25-26 กันยายน 2558

19.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ 2 ตุลาคม 2558

20.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 22-23 ต.ค. 2558

21.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 25-26 ธ.ค. 2558

Page 1 of 3